No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Thông tin tuyển sinh trường ĐH Tôn Đức Thắng
In trang

Nhằm thông tin chính xác, kịp thời cũng như đảm bảo quyền lợi của học sinh, sau đây là thông tin tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Tôn Đức Thắng:

Cẩm nang tuyển sinh vào trường ĐH TĐT: /SiteFolders/TruongTHPTNguyenDuDx/469/CNTS 2020-27.03.2020.compressed.pdf

Phụ lục hướng dẫn xét tuyển:

  - Phụ lục 1: /SiteFolders/TruongTHPTNguyenDuDx/469/Phu luc 01_586.compressed.pdf

  - Phụ lục 2: /SiteFolders/TruongTHPTNguyenDuDx/469/Phu luc 02_586.compressed.pdf