No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Kết quả thi tốt nghiệp năm 2021 và Hướng dẫn phúc khảo.
In trang

 

Hiện nay điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã có tại Website của trường.

Nhà trường thông báo điểm thi và hướng dẫn phúc khảo bài thi như sau: Học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi thì tải đơn sau đây, điền đầy đủ thông tin và nộp về văn phòng nhà trường từ ngày 26/7/2021 đến 02/8/2021.

Xem điểm thi tại đây.

Tải đơn phúc khảo tại đây: