No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Hướng dẫn xét chọn biểu dương gia đình viên chức, người lao động. Giai đoạn 2016 -2020
In trang
Tổ trưởng công đoàn tổ chức xét chọn vào buổi họp tổ và gửi danh sách về đ/c Mai trong ngày 13/03/2021 đê tổng hợp và xét chọn đề nghị cấp trên khen thưởng, quá thời gian trên tổ nào không đề nghị xem như không có nhu cầu xét khen thưởng.