No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp LLCT
In trang
Thực hiện Công văn số 104-CV/TTBDCT, ngày 24/8/2020  (xem tại đây) V/v tổ chức xác nhận trình độ sơ cấp LLCT cho cán bộ đảng viên trên địa bàn thành phố đợt II năm 2020, Cấp ủy chi bộ thông báo đến CB, ĐV, GV có nhu cầu xác nhận trình độ sơ cấp LLCT thì làm hồ sơ (theo mẫu đính kèm theo Công văn )  gửi về đ/c Phùng Thị Huy trước ngày 12/9/2020.