No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

10 thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 chào mừng ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
In trang

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI

   BAN TUYÊN GIÁO

                  *

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   Đồng Xoài, ngày      tháng 7 năm 2020

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015-2020

 

10 THÀNH TỰU NỔI BẬT NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

1. Kinh tế tiếp tục phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với nghị quyết đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,77 lần so với năm 2015.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 15-15,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại-dịch vụ 53,9%, công nghiệp- xây dựng 40,73%, nông- lâm- thủy sản 5,37%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 92 triệu đồng (tương đương 3.865 USD), tăng 1,77 lần so với năm 2015.

2. Hạ tầng giao thông phát triển vượt bậc, tạo thuận tiện trong lưu thông hàng hóa và việc đi lại của Nhân dân. Thị xã được công nhận Thành phố vào năm 2018.

Trong nhiệm kỳ, công tác đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đặc biệt hạ tầng giao thông được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên bố trí vốn các công trình giao thông để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020: Thành phố đã xây dựng 630 công trình gồm: 38 công trình xây dựng; 592 công trình giao thông với tổng số vốn là 546,7 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 88 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 458,7 tỷ đồng.

Vận động nhân dân hiến đất, giải tỏa hành lang và làm đường giao thông dọc hai bên suối Đồng Tiền, Tầm Vông, Tà Băng, suối Mơ, phấn đấu cuối năm 2020 hoàn thành.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị được chú trọng, đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại III, đủ điều kiện thành lập thành phố Đồng Xoài cuối năm 2018 về đích sớm so với nghị quyết đại hội đề ra.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tốt và đạt kết quả thiết thực.

Khu vực nông thôn đã thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Năm 2017 có 3/3 xã và hiện nay 2/2 đạt chuẩn nông thôn mới và đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Bình Phước thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đồng Xoài hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

4. Giáo dục - Đào tạo phát triển mạnh mẽ, trình độ dân trí được nâng cao. Quy mô trường, lớp được mở rộng, chất lượng giáo dục khẳng định vị trí lá cờ đầu ngành giáo dục Bình Phước.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đầu tư xây dựng 365 phòng học, phòng chức năng, tăng 03 trường; Đầu nhiệm kỳ Thành phố có 14/36 trường học đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 38,8%), kết thúc nhiệm kỳ thành phố có 24/39 trường MN, TH, THCS đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 61,5%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

 Chất lượng giáo dục - đào tạo các cấp học, bậc học được nâng lên, thành phố luôn giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh; 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

5. “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh – công dân gương mẫu, tự giác” được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị của người dân.

          Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh và rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, nhất là các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết của dân tộc, của địa phương.

Hàng năm có 70% khu dân cư, 95% gia đình, 100% cơ quan, đơn vị của thành phố đạt chuẩn văn hoá; 52/52 nhà văn hoá khu phố, ấp hoạt động hiệu quả.

6. Công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện tốt, giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, đầy đủ theo quy định.

Hiện nay, thành phố đã hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, không còn gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, 100% đối tượng chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống người dân địa phương.

Trong nhiệm kỳ giới thiệu, giải quyết việc làm 18.158 lao động, vượt 34,5% nghị quyết Đại hội; Hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%,  tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 01%; tỷ lệ sử dụng lao động nông thôn đạt 94%; Trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã giảm 292 hộ nghèo, đến tháng 9/2019 thành phố không còn hộ nghèo theo tiêu chí của UBND tỉnh.

7. Quốc phòng – An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Lực lượng công an, quân sự làm tốt vaoi trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; Lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng vững mạnh toàn diện, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, chủ động xử lý tốt mọi tình huống. Hàng năm giao quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao, chỉ đạo diễn tập 25% xã, phường theo quy định; năm 2019 tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tội phạm được kiềm chế, triệt phá nhiều vụ án phức tạp. Các mục tiêu quan trọng, các địa bàn trọng điểm được bảo vệ an toàn. Tai nạn giao thông từng bước giảm cả 3 tiêu chí.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản… được đẩy mạnh, quan tâm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

8. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh gắn ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành phố đã ứng dụng nhiều mô hình, giải pháp vào lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, cải cách hành chính; trong đó có 01 đề án xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử; thành lập 01 trung tâm điều hành, giám sát thành phố thông minh; 03 dự án, mô hình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực.

Thành phố đã triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; sử dụng hệ thống một cửa điện tử, 8/8 xã phường vận hành hệ thống một cửa điện tử có kết nối với bộ phận một cửa điện tử thành phố. 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản I-Office, triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số, ứng dụng phòng họp không giấy. Triển khai số hóa các lĩnh vực: quản lý đất đai; dữ liệu công dân, doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử; nâng cấp hệ thống một cửa điện tử hoạt động theo mô hình “Trung tâm phục vụ hành chính công”…

9. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân được đẩy mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang kiến thiết đô thị, giảm nghèo bền vững…

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, MTTQ và các đoàn thể đã vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị xây dựng 86 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương trị giá gần 5,5 tỷ đồng; vận động giúp nhau vốn, công lao động để xóa đói, giảm nghèo với trị giá quy đổi trên 2 tỷ 223 triệu đồng; vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất, đóng góp hàng tỷ đồng, hàng ngàn công lao động để làm mới, nâng cấp sửa chữa khoảng 162,05 km đường giao thông...

10. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đề án 999 của Tỉnh ủy, Thành ủy đã ban hành Đề án 1357, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, phù hợp thực tế của thành phố. Sau khi sắp xếp giảm 03 cơ quan, giảm 05 cấp trưởng, 04 cấp phó, giảm được 140 biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động; tiết kiệm cho ngân sách được hơn 14 tỷ đồng;

Trong nhiệm kỳ, thành lập mới 03 tổ chức cơ sở đảng, đến nay, Đảng bộ thành phố có 57 tổ chức cơ sở Đảng, với 3.479 đảng viên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 496 đảng viên mới, vượt kế hoạch tỉnh giao. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, hàng năm có 99,1% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng 0,9 % so với nhiệm kỳ trước); 95,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao. Nhiều vấn đề tồn đọng gây bức xúc trong dư luận đã từng bước được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

 

TÀI LIỆU DO BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY BIÊN SOẠN