No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Đảng viên tham dự Hội nghị thông tin thời sự ngày 9,12/6/2020
In trang

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN THAM DỰ HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ

Theo Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 05/6/2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

09/6/2020

12/6/2020

Ghi chú

1

Hà Tuấn Kiệt

Bí thư

 

X

 

2

Phạm Thanh Hải

Phó bí thư

 

X

 

3

Nguyễn Anh Tuấn

CUV

X

 

 

4

Lê Xuân Hải

CUV

 

X

 

5

Nguyễn Thanh Hùng

CUV

X

 

 

6

Phùng Thị Huy

CUV

 

X

 

7

Lê Thị Hiền

CUV

 

X

 

8

Nguyễn Quang Hưng

Đảng viên

X

 

 

9

Ngô Thị Thanh Xuân

Đảng viên

 

X

 

10

Vũ Ngọc Tiến

Đảng viên

 

X

 

11

Bùi Hữu Thắm

Đảng viên

X

 

 

12

Nguyễn Thị Lan Ngọc

Đảng viên

X

 

 

13

Nguyễn Thị Phương Thùy

Đảng viên

 

X

 

14

Bùi Thị Chuyên

Đảng viên

 

X

 

15

Nguyễn Minh Khoa

Đảng viên

X

 

 

16

Trần Thị Hiếu

Đảng viên

 

X

 

17

Nguyễn Xuân Trung

Đảng viên

X

 

 

18

Bùi Sỹ Lâm

Đảng viên

X

 

 

19

Nguyễn Danh Dũng

Đảng viên

 

X

 

20

Nguyễn Văn Giang

Đảng viên

X

 

 

21

Trần Văn Dụ

Đảng viên

X

 

 

22

Nguyễn Việt Huy

Đảng viên

 

X

 

23

Trần Thị Thịnh

Đảng viên

X

 

 

24

Phạm Thị Thảo

Đảng viên

 

X

 

25

Võ Thi Thanh Xuân

Đảng viên

X

 

 

26

Nguyễn Thi Cam

Đảng viên

X

 

 

27

Nguyễn  Thị Hòa

Đảng viên

 

X

 

28

Phan Thị Tâm

Đảng viên

 

 

Nghỉ hộ sản

29

Trần Ngọc Diễn

Đảng viên

 

X

 

30

Nguyễn Thị Mai Hằng

Đảng viên

X

 

 

31

Đào Thị Ngọc Hà

Đảng viên

 

X

 

32

Ba Thị Minh Mỵ

Đảng viên

 

X

 

33

Lê Thị Liên

Đảng viên

X

 

 

34

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Đảng viên

X

 

 

35

Võ Thị Sự

Đảng viên

 

X

 

36

Dương Thị Vân

Đảng viên

X

 

 

37

Nguyễn Thị Huyền

Đảng viên

 

X

 

38

Đỗ Thị Thùy Trang

Đảng viên

X

 

 

39

Đoàn Thị Hương

Đảng viên

X

 

 

40

Hoàng Thị Mai

Đảng viên

 

X

 

41

Phạm Duy Sơn

Đảng viên

 

X

 

42

Nguyễn Thị Duyến

Đảng viên

 

X

 

43

Đào Văn Tài

Đảng viên

 

X

 

44

Trần Thị Nga

Đảng viên

 

X

 

45

Phùng Thị Thương Huyền

Đảng viên

 

X

 

46

Nguyễn Thị Lâm

Đảng viên

X

 

 

47

Nguyễn Thị Trinh

Đảng viên

 

X

 

48

Nguyễn Thị Hà

Đảng viên

X

 

 

49

Đinh Thị Kim Huệ

Đảng viên

X

 

 

50

Vũ Văn Kiên

Đảng viên

 

X

 

51

Châu Thị Thanh Bình

Đảng viên

 

X

 

52

Tạ Thu Hương

Đảng viên

 

X

 

53

Ngô Thị Huệ

Đảng viên

X

 

 

Đồng Xoài, ngày 08 tháng 6 năm 2020

T/M CẤP ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Phạm Thanh Hải