No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V
In trang
Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU, ngày 11/3/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, NK 2020-2025, đề nghị cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên, nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V (xem tại đây) và đóng góp ý kiến bằng văn bản gởi về đồng chí Nguyễn Thanh Hùng qua email: congdoantruongnguyendu@gmail.com trước ngày 11/4/2020 để tổng hợp báo cáo Thành ủy. Các đồng chí có thể xem Kế hoạch 173  (xem tại đây) để có định hướng góp ý .Trân trọng cám ơn các đồng chí!