No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Báo cáo việc thực hiện thi học kỳ 2 của giáo viên
In trang

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

             THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2020 – 2021

Ngày 14 tháng 05 năm 2021

1/ Công tác thực hiện các kỳ thi học kỳ 2 của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Thầy Huy

Lên xem thi trễ 10 phút, sáng ngày 28/4/2021- Khối 12 thi HK 2

Thầy Dân

Lên xem thi trễ 10 phút, chiều ngày 11/5/2021- Khối 10,11 thi HK 2

Cô Thanh Vân (tổ Anh)

Lên xem thi trễ 10 phút, chiều ngày 11/5/2021- Khối 10,11 thi HK 2

Cô Đặng Thị Minh Thanh

Lên xem thi trễ 5 phút, chiều ngày 12/5/2021- Khối 10,11 thi HK 2

2/ Công tác lao động vệ sinh.

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

                                                        Người lập _ Vũ Văn Kiên