No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Thông báo việc thực hiện nề nếp ngày 15/3/2021
In trang

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2020 – 2021

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Bùi Hữu Thắm

Đi thi GVCN giỏi. Thầy Tiến dạy thay 01 tiết, Cô Hằng dạy thay 01 tiết, 01 tiết lớp tự quản( 11A tự quản)

 

Đỗ Thị Thùy Trang

Đi thi GVCN giỏi. Cô Nguyễn Huyền dạy thay 01 tiết, cô Mai Hằng dạy thay 02 tiết

 

Trương Bích Ngọc

Đi thi GVCN giỏi. Thầy Giang dạy thay 01 tiết

 

Hoàng Thị Mai

Đi thi GVCN giỏi. Cô Chi dạy thay 01 tiết

 

Nguyễn Danh Dũng

Đi thi GVCN giỏi. Thầy Khoa dạy thay 01 tiết

 

Nguyễn Thanh Hùng

Đi thi GVCN giỏi. Thầy Kỳ dạy thay 02 tiết

Thầy Khoa dạy thay 04 tiết

Nguyễn Thị Trinh

Đi thi GVCN giỏi. 02 tiết sinh hoạt có GV dự thi sinh hoạt

 

Nguyễn Thị Cam

Đi thi GVCN giỏi. Cô Huy dạy thay 02 tiết

 

Lê Thùy Linh Phượng

 

Không dạy tiết 2 lớp 11D1. Để tiết cho GV dự thi GVCN giỏi gặp lớp (cả tiết)

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                        Người lập _ Phạm Duy Sơn