No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Thông báo việc thực hiện nề nếp ngày 12/3/2021
In trang

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2020 – 2021

Ngày 12 tháng 3 năm 2021

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Quang Hưng

Đi công tác. Cô Hiền dạy thay 01 tiết

 

Lê Thị Tâm Vũ

Đi công tác. Cô Thảo dạy thay 01 tiết. Thầy Tuấn dạy thay 01 tiết

 

Nguyễn Anh Tuấn

 

Đi học. Cô Lâm dạy thay 02 tiết, Cô Vân thay 02 tiết

Bùi Hữu Thắm

Nghỉ có phép (việc riêng). Cô Thanh dạy thay 02 tiết, cô Phương dạy thay 01 tiết.

Đổi tiết cho Cô Chi 02 tiết. Cô Xuân 01 tiết

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                                  Người lập _ Phạm Duy Sơn