Thống kê truy cập
  • Đang online: 83
  • Hôm nay: 1142
  • Trong tuần: 7 761
  • Tất cả: 3522462
Cơ cấu tổ chức

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

Địa chỉ trụ sở : Đường Lý Thường Kiệt - Phường Tân Phú - Thị xã Đồng Xoài 
Điện thoại : 02713.887.428
Địa chỉ website : www.thptnguyendu.edu.vn   
 
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Điện thoại

Địa chỉ mail

 

CẤP ỦY CHI BỘ

1

Hà Tuấn Kiệt

Bí thư

04/01/1979

0988.242.575

tuankietbp@gmai.com

2

Phạm Thanh Hải

P.Bí thư

15/05/1975

0988.171.318

phamthanhhai5791@gmail.com

3

Nguyễn Anh Tuấn

Chi ủy viên

12/08/1973

0918.197.692

anhtuan1.bp@gmail.com

4

Nguyễn Thanh Hùng

Chi ủy viên

30/11/1982

0975.881.811

congdoantruongnguyendu@gmail.com

5

Phùng Thị Huy

Chi ủy viên

10/06/1978

0974.081.422

pthuy2000@yahoo.com

6

Lê Thị Hiền

Chi ủy viên

14/01/1976

0919.371.668

lehien_bp@yahoo.com.vn

7

Lê Xuân Hải

Chi ủy viên

03/11/1979

0977.252.967

lexuanhaind@gmail.com

 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

1

Hà Tuấn Kiệt

Chủ tịch HĐ

04/01/1979

0988.242.575

tuankietbp@gmai.com

2

Châu Thị Thanh Bình

Thư ký HĐ

06/05/1980

0948 536 308

thanhbinhchau80@gmail.com

3

Nguyễn Thanh Hùng

Thành viên

30/11/1982

0975.881.811

congdoantruongnguyendu@gmail.com

4

Lê Xuân Hải

Thành viên

03/11/1979

0977.252.967

lexuanhaind@gmail.com

5

Nguyễn Văn Giang

Thành viên

20/07/1982

0985.250.392

giangndu@gmail.com

6

Lê Thị Hiền

Thành viên

14/01/1976

0919.371.668

lehien_bp@yahoo.com.vn

7

Nguyễn Thị Mai Hằng

Thành viên

02/08/1971

0987.586.339

nguyenthimaihang1971@gmail

8

Phùng Thị Huy

Thành viên

10/06/1978

0974.081.422

pthuy2000@yahoo.com

9

Vũ Huy Thắng

Thành viên

     
10  Trịnh Văn Nam  Thành viên       
 11 Nguyễn Thị Mai Linh  Thành viên 
     

 

 

BAN GIÁM HIỆU

1

Hà Tuấn Kiệt

Hiệu trưởng

04/01/1979

0988.242.575

tuankietbp@gmai.com

2

Phạm Thanh Hải

Phó HT

15/05/1975

0988.171.318

phamthanhhai5791@gmail.com

3

Nguyễn Anh Tuấn

Phó HT

12/08/1973

0918.197.692

anhtuan1.bp@gmail.com

4

Nguyễn Quang Hưng

Phó HT

09/03/1973

0915.604.979

quanghung9922@gmail.com

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1

Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch

30/11/1982

0975.881.811

congdoantruongnguyendu@gmail.com

2

Ba Thị Minh Mỵ

P. Chủ tịch-CN UBKT

06/08/1978

0944566466

myphubp@gmail.com

3

Hoàng Thị Mai

UVBCH-TB Nữ công

09/07/1982

0984251336

thanhmai207c@yahoo.com

4

Ngô Thị Huệ

UVBCH

13/04/1986

0975.002.799

ngohue086@gmail.com

5

Phạm Duy Sơn

UVBCH

23/04/1977

0916331355

phamduyson12345@gmail.com

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

1

Lê Xuân Hải

Bí thư

03/11/1979

0977.252.967

lexuanhaind@gmail.com

2

Vũ Văn Kiên

P. Bí thư

26/12/1980

0945.728.628

vuxuankienthpt@gmail.com

3

Phạm Duy Sơn

P. Bí thư

23/04/1977

0916.331.355

phamduyson12345@gmail.com

4

Đinh Thị Kim Huệ

Ủy viên

21/11/1992

0971.815.657

dinhthikimhuendbp@gmail.com

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1

Vũ Văn Kiên

Chủ tịch

26/12/1980

0945.728.628

vuxuankienthpt@gmail.com

2

Trần Văn Dụ

P.Chủ tịch

02/08/1980

0911.133.955

tranvandubp@gmail.com

3

Châu Thị Thanh Bình

Ủy viên

06/05/1980

0948 536 308

thanhbinhchau80@gmail.com

4

Nguyễn Thanh Hùng

Ủy viên

30/11/1982

0975.881.811

congdoantruongnguyendu@gmail.com

5

Vũ Ngọc Tiến

Ủy viên

20/6/1982

034.511.3593

ttt182002@gmail

 

TỔ TOÁN TIN

1

Ngô Thị Thanh Xuân

Tổ trưởng

14/7/1979

0933.166.567

ngothithanhxuanbp@gmail.com

2

Bùi Hữu Thắm

Tổ phó

13/05/1980

0942812779

thamdhtoan@gmail.com

3

Đỗ Thị Thanh

Tổ phó

23/02/1984

035.822.4043

thanhdt.ndbp@gmail.com

4

Nguyễn Thị Lan Ngọc

Giáo viên

21/9/1973

0977.928.662

lanngocnguyen662@gmail.com

5

Phạm Thị Thúy Hằng

Giáo viên

30/06/1980

0818697779

hangbinhphuoc80@gmail.com

6

Đặng Thị Minh Thanh

Giáo viên

05/01/1982

0966.891.079

thanhtec1379@gmail.com

7

Vũ Ngọc Tiến

Giáo viên

20/6/1982

034.511.3593

ttt182002@gmail

8

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giáo viên

10/09/1982

0987.114.857

nhalamhuyen@gmail.com

9

Nguyễn Hữu Nguyên

Giáo viên

21/10/1982

0847.293.979

huunguyenbp@gmail.com

10

Huỳnh Thị Phương

Giáo viên

06/11/1980

035.517.1909

tranphiphi20177@gmail.com

11

Đoàn Thị Oanh

Giáo viên

25/02/1984

0985717239

nhatoanh35@gmail.com

12

Nguyễn Thị Phương Thùy

Giáo viên

24/01/1987

0388981001

ntpthuy@binhphuoc.edu.vn

13

Trần Thị Thu Hương

Giáo viên

02/08/1989

0389973239

tranthithuhuong1989@gmail.com

14 Bùi Thuận Yến    Giáo viên 30/9/1998   0817163155   thuanyen300998@gmail.com  
 15 Lê Thị Mai Ly   Giáo viên  10/9/1981  0932951879   lethimaily.pr@gmail.com  

 

TỔ VẬT LÝ - KỸ THUẬT

1

Nguyễn Minh Khoa

Tổ trưởng

15/01/1982

0858.492.579

nguyenminhkhoa1982@gmail.com

2

Văn Mạnh Kỳ

Tổ phó

02/10/1980

0944.422.889

vanmanhky@gmail.com

3

Bùi Thị Chuyên

Giáo viên

21/04/1981

079.200.1981

chuyentrinh1981@gmail.com

4

Lê Thị Tường Vân

Giáo viên

18/03/1980

0984.297.089

tuonGiáo viênan1803@yahoo.com

5

Trần Thị Hiếu

Giáo viên

02/09/1981

035.341.5024

tranthihieusp@gmail.com

6

Nguyễn Xuân Trung

Giáo viên

24/02/1980

036.814.5385

nguyenxuantrungsp@gmail.com

7

Bùi Sỹ Lâm

Giáo viên

30/12/1980

0982.138.434

nhalamhuyen@gmail.com

8

Nguyễn Thanh Hùng

Giáo viên

30/11/1982

0975.881.811

congdoantruongnguyendu@gmail.com

9

Nguyễn Danh Dũng

Giáo viên

04/06/1982

0988.575.579

danhdung1982@gmail.com

 10 Trịnh Thị Thúy Hằng  Giáo viên  01/8/1986  0933664585  ttthangpnt@gmail.com 

 

TỔ HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ

1

Nguyễn Văn Giang

Tổ trưởng

20/07/1982

0985.250.392

giangndu@gmail.com

2

Lê Thị Tâm Vũ

Tổ phó

10/10/1981

0975.445.991

anhtuan1.bp@gmail.com

3

Lê Ngọc Phụng

Tổ phó

26/11/1973

0943.177.071

lephung1974@gmail.com

4

Trương Bích Ngọc

Giáo viên

19/01/1979

0849887979

ngoctruongbich79@gmail.com

5

Trần Văn Dụ

Giáo viên

02/08/1980

0911.133.955

tranvandubp@gmail.com

6

Nguyễn Thị Bích Thảo

Giáo viên

17/09/1982

0919.746.706

bichthaonguyen1982@gmail.com

7

Nguyễn Việt Huy

Giáo viên

21/04/1982

0972.021.199

huyhoand82@gmail.com

8

Phan T Hoài Thương

Giáo viên

25/10/1991

0987.475.081

pt.thuonghoai@gmail.com

9

Phạm Thị Thảo

Giáo viên

30/9/1983

0983997135

anhthao309@gmail.com

10

Trần Thị Thịnh

Giáo viên

05/02/1979

070.301.3497

thinhtranbp@gmail.com

11

Võ Thị Hồng Phước

Giáo viên

30/12/1984

0967.238.247

vohongphuoc84@gmail.com

 

TỔ TIẾNG ANH

1

Nguyễn Thị Lâm

Tổ trưởng

01/08/1978

0976.970.008

lamndbp@gmail.com

 2

Nguyễn Thị Hà

Tổ phó

 

09/10/1987

 

0964.438.102

 

hanguyen.english@gmail.com

 
 3

Tăng Thị Phước Lộc

Giáo viên  02/05/1973  0919.215.524  phuocloc020573@gmail.com 

4

Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo viên

12/08/1971

0974.379.872

thanhvan712009@gmail.com

5

Nguyễn Thị Trinh

Giáo viên

30/06/1977

0936.970.577

thaokhoanhien@gmail.com

6

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

17/10/1977

036.882.3453

pham9911@gmail.com

7

Phan Anh Tuân

Giáo viên

01/11/1979

0986.214.449

phantuan111179@gmail.com

8

Đinh Th Kim Huệ

Giáo viên

21/11/1992

0971.815.657

dinhthikimhuendbp@gmail.com

9

Cao Th Nam Trân

Giáo viên

09/7/1988

0917.391.779

caonguyennamtran@gmail.com

10

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Giáo viên

26/03/1989

0966563377

nguyenthianhnguyet263@gmail.com

 

TỔ NGỮ VĂN

1

Nguyễn Thị Mai Hằng

Tổ trưởng

02/08/1971

0987586339

nguyenthimaihang1971@gmail

2

Đào Thị Ngọc Hà

Tổ phó

02/03/1981

076.732.4126

daothingocha2010@gmail.com

3

Ba Thị Minh Mỵ

Giáo viên

06/08/1978

0944.566.466

myphubp@gmail.com

4

Lê Thị Liên

Giáo viên

30/08/1970

0919.536.878

lethilien308@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Giáo viên

08/08/1976

0919.765.578

hongthuy7619@gmail.com

6

Dương Thị Vân

Giáo viên

12/06/1982

0817.688.779

duongvanninhbinh@gmailcom

7

Đỗ Thị Thùy Trang

Tổ phó

14/08/1983

0985.176.019

dotrang14081983@gmail.com

8

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

01/02/1983

0915.544.128

quynhdao.ndbp@gmail.com

9

Trương Thị Ngọc Huyền

Giáo viên

02/7/1988

0367060422

ngochuyennguyendu@gmail.com

10

Đoàn Thị Hương

Giáo viên

16/11/1993

0397326599

huongk37b@gmail.com

 11 Lê Thùy Linh Phượng Giáo viên  31/10/1981  0969.473.779  lethuylinhphuong@gmail.com 

 

TỔ ĐỊA - THỂ DỤC

1

Lê Thị Hiền

Tổ trưởng

14/01/1976

0919.371.668

lehien_bp@yahoo.com.vn

2

Hoàng Thị Mai

Tổ phó

09/07/1982

0984.251.336

thanhmai207c@yahoo.com

3

Đào Văn Tài

Tổ phó

17/07/1978

0819699799

vantaind1978@gmail.com

4

Nguyễn Thị Kim Chi

Giáo viên

30/03/1976

038.275.6809

chinhatnha@gmail.com

5

Nguyễn Văn Dân

Giáo viên

05/8/1980

0975.174.839

nguyendan.diand@gmail.com

6

Phùng Thị Thương Huyền

Giáo viên

28/09/1988

0972.211.479

phunghuyen28@gmail.com

7

Nguyễn Thị Duyến

Giáo viên

19/05/1983

0856967979

duyennd1983@gmail.com

8

Trần Thị Nga

Giáo viên

16/02/1981

0916.343.252

www.muadong@gmail.com

9

Phạm Duy Sơn

Giáo viên

23/04/1977

0916.331.355

phamduyson12345@gmail.com

10

Vũ Văn Đạo

Giáo viên

13/04/1985

0983.413.910

vudaobp@gmail.com

 

TỔ SỬ - GDCD - QPAN

1

Phùng Thị Huy

Tổ trưởng

10/06/1978

0974.081.422

pthuy2000@yahoo.com

2

Nguyễn Thị Hòa

Tổ phó

01/11/1977

0916319357

nguyenthihoa077@yahoo.com

3

Phan Thị Tâm

Tổ phó

20/08/1980

0989.940.007

tamphan4007@gmail.com

4

Vũ Văn Kiên

Giáo viên

26/12/1980

0945.728.628

vuxuankienthpt@gmail.com

5

Nguyễn Thị Cam

Giáo viên

30/11/1981

01298.767.979

nguyenthicam370@gmaul.com

6

Phạm Thị Quỳnh

Giáo viên

20/04/1983

0982.162.931

phamquynhks@gmail.com

7

Võ Thị Thanh Xuân

Giáo viên

31/10/1980

0986.264.998

vothithanhxuan@gmail.com

8

Nguyễn Thị Hà Giang

Giáo viên

15/6/1982

0869916979

hagiangdx@gmail.com

9

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo viên

07/03/1983

0916158595

bachmien15@gmail.com

10

Trần Ngọc Diễn

Giáo viên

09/01/1977

038.688.7112

tranngocdien@yahoo.com.vn

11

Lê Xuân Hải

Giáo viên

03/11/1979

0977.252.967

lexuanhaind@gmail.com

 

TỔ VĂN PHÒNG

1

Châu Thị Thanh Bình

Tổ trưởng

06/05/1980

0948 536 308

thanhbinhchau80@gmail.com

2

Ngô Thị Huệ

Văn Thư - TQ

13/04/1986

0975002799

ngohue086@gmail.com

3

Võ Thị Thúy Phượng

Kế toán

03/03/1982

0916 368 292

phamkimanh2007@gmail.com

4

Nguyễn Thị Cúc

Tạp vụ

18/08/1978

0393 515 108

 

5

Nguyễn Văn Mạnh

Bảo vệ

09/09/1974

034 4088250